Gå til betaling
Kategorier
Søg
E-mærke
  • Levering 1-2 hverdage
  • Fragt fra 33 kr.
  • Afhentning i Randers
  • Altid gode priser
00,00

Myggespray Extra Stik A' Fri For Myg 100 ml

Kundebedømmelser
for Myggespray Extra Stik A' Fri For Myg 100 ml
Produktet er endnu ikke bedømt.
Vær den første til at skrive en produktbedømmelse.
Vejl. udsalgspris   109,95 DKK
Spar   11,00 DKK
Stk. pris ved 1 stk.
98,95  DKK
Ekskl. porto
Udsolgt
ANTAL
  
Varenr:
12100
Stregkode nr:
5705509202256
Producent:
Bruttovægt:
140 Gram

Myggespray Extra Stik A' Fri For Myg 100 ml

100 ml. Myggespray Extra Stik A' Fri For Myg afskrækningsmiddel med 30 % DEET er yderst effektiv mod stikmyg. Må kun anvendes som afskrækningsmiddel mod myg. Må ikke bruges af børn under 14 år. PharmaVest A/S.
 
Myggespray Extra Stik A' Fri For Myg er Faremærket. 

Anvendelse af Myggespray Extra Stik A' Fri For Myg:
Omryst Myggespray Extra Stik A' Fri For Myg før brug. 
Påføres direkte på de kropsdele, der skal beskyttes. 
Må ikke sprøjtes direkte i ansigtet. 
Påføres hænderne og derefter ansigtet for at undgå at ramme øjnene ved et uheld. 
Må ikke anvendes på beskadiget hud. 
Før ikke hænderne op til munden efter anvendelse. 
Vask hænder efter anvendelse. 
Ved anvendelse af solcreme ventes 30 minutter før anvendelse af produktet.
Undgå at Myggespray Extra Stik A' Fri For Myg kommer i kontakt med plast, urglas og briller. 

Dosering af Myggespray Extra Stik A' Fri For Myg: 
Spray 4-6 gange pr. underarm (svarer til en dosis på 1,1 mg/cm2). 
Myggespray Extra Stik A' Fri For Myg virker øjeblikkeligt og varigheden er 4 timer på stikmyg. 
Varigheden af produktet kan nedsættes ved sved, afvaskning, afgnidning, høje temperaturer (>30 grader C), vindhastighed, mm. 
Myggespray Extra Stik A' Fri For Myg indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering. 
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.
Tomme beholdere kan bortskaffes med dagsrenovationen.

Advarsel: 
Brandfarlig væske og damp (H226). 
Forårsager alvorlig øjenskade (H318). 
Opbevares på et godt ventileret sted. 
Opbevares køligt.
Vask hænder efter brug. 
Vask huden, når beskyttelse ikke længere er nødvendig. 
Brug kun på hud på ansigt, arm og ben. 
Må ikke påføres beklædningsdele. 
Skal anvendes med forsigtighed i ansigt og undgå kontakt med øjne. 
Hvis solcreme påføres produktet først påføres 30 minutter efterfølgende. 
Brug ikke Myggespray Extra Stik A' Fri For Myg før badning. 
Hvis der er bruge for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiket. 

Ved kontakt med øjnene: 
Skyl forsigtigt med vand i flere minutter.
Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. 
Fortsæt skylning. 
Ring omgående til en læge. 

Ved brand: 
Anvend vand til brandslukning.
Brandfarlig:
Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. 
Rygning forbudt. 
Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. 
Rygning forbudt.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:
Må kun anvendes som afskrækningsmiddel mod stikmyg.
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. 
Myggespray Extra Stik A' Fri For Myg må kun anvendes 1 gang dagligt. 

Myggespray Extra Stik A' Fri For Myg må ikke anvendes til børn under 14 år. 

Ingredienser i Myggespray Extra Stik A' Fri For Myg:
30 % w/w og 316 g/L N,N-diethyl-m-toluamide (DEET) CAS-nr. 134-62-3.
Type: Væske.
Indeholder Ethanol.
Giftlinjen: 
Tlf. 82121212.

Opbevares utilgængeligt for børn. 
Myggespray Extra Stik A' Fri For Myg må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. 
Levnedsmidler og foderstoffer må ikke forurenes.

Oprindelse Frankrig.

Holdbarhed 12 måneder efter åbning.  
 
 
Gå til betaling