Gå til betaling
Kategorier
Søg
E-mærke
  • Levering 1-2 hverdage
  • Fragt fra 33 kr.
  • Afhentning i Randers
  • Altid gode priser
00,00

Mystik duftolie 10 ml

Kundebedømmelser
for Mystik duftolie 10 ml
Produktet er endnu ikke bedømt.
Vær den første til at skrive en produktbedømmelse.
Vejl. udsalgspris   59,00 DKK
Spar   8,85 DKK
Stk. pris ved 1 stk.
50,15  DKK
Ekskl. porto
Udsolgt
ANTAL
  
Varenr:
12326
Stregkode nr:
5709286138029
Producent:
Bruttovægt:
50 Gram

Mystik duftolie 10 ml

10 ml. Med Mystik duftolie kan du lave din egen parfume, finde duft til duftlamper og duftlys eller til din creme. Urtegaardens duftolier er blandet af forskellige naturlige eller naturidentiske stoffer: Æteriske olier, enkeltbestanddele fra æteriske olier samt andre vegetabilske/naturidentiske duftstoffer. Urtegaarden ApS.

Der er ikke anvendt fortyndingsstoffer, animalske eller syntetiske, naturfremmede stoffer i duftene.
Duftolier er ikke beregnet til aromaterapi eller slik.
Mystik duftolie kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Forårsager hudirritation.
Forårsager alvorlig øjenirritation.
Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Brandfarlig væske og damp.

Ingredienser inci i Mystik duftolie:
Parfum.

Naturlige og/eller naturidentiske aromatiske duftstoffer:
Appelsinolie.

Farlig. Kan give lungeskader ved indtagelse.
Irriterer øjnene og huden.
Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.
Meget giftig for organismer der lever i vand, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
Opbevares utilgængeligt for børn.
Undgå kontakt med huden og øjnene. Kommer stoffet i øjnene, skylles straks med vand og læge kontaktes.
Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet.
Undgå udledning til miljøet.
Se særlig vejledning/leverandørbrugsanvisning.

Indeholder linalool, citronellol, limonen, benzylbenzoat, farnesol, benzylalkohol, geraniol, citral, benzylcinnamat, benzylsalicylat, eugenol og isoeugenol.

Duft olier:
Kan være livsfarligt hvis det indåndes og kommer i luftvejene.
Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Forårsager hudirritation.
Forårsager alvorlig øjenskade.
Forårsager alvorlig øjenirritation.
Giftig for vandlevende organismer med langvarige virkninger.
Opbevares tillukket og utilgængeligt for børn.

I tilfælde af indtagelse:
Ring omgående til Giftinformation eller læge.
Fremkald ikke opkastning.
Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj.
Bær beskyttelseshandsker, beskyttelsestøj, øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.

Ved kontakt med øjnene:
Skyl forsigtigt i flere minutter.
Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let.
Fortsæt skylning.
Undgå udledning til miljøet.

Indeholder limonenen, citronellol, linalool, eugenol, citral, geraniol, og kumarin.

 
 
Gå til betaling