Gå til betaling
Kategorier
Søg
E-mærke
  • Levering 1-3 hverdage
  • Fragt fra 34,50 kr.
  • Afhentning i Randers
  • Altid gode priser
00,00

Myggespray Stik A' 100 ml

Kundebedømmelser
for Myggespray Stik A' 100 ml
Produktet er endnu ikke bedømt.
Vær den første til at skrive en produktbedømmelse.
Vejl. udsalgspris   109,95 DKK
Spar   5,50 DKK
Stk. pris ved 1 stk.
104,45  DKK
Ekskl. porto
Udsolgt
ANTAL
  
Varenr:
12101
Stregkode nr:
5705509201907
Producent:
Bruttovægt:
130 Gram

Myggespray Stik A' 100 ml

100 ml. Myggespray Stik A' må kun anvendes til afskrækning af myg og mitter bør sprøjtes på hænderne og fordeles herfra. Virkningen forsvinder delvis efter vask. Myggemidler bør normalt ikke anvendes til børn under 3 år. PharmaVest A/S. 

Afskrækningsmiddel reg.nr. 555-3, omfattet af bekendtgørelsen om bekæmpelsesmidler.

Myggespray Stik A må kun anvendes til afskrækning af myg og mitter.
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.

Brugsanvisning af Myggespray Stik A':
Myggemidler bør normalt ikke anvendes til børn under 3 år.
Børn under 12 år må kun bruge myggespray ved hjælp fra voksne.
Myggespray Stik A' bør normalt kun anvendes på mindre hudområder ad gangen med mindst 4 timers mellemrum for myg og 2 timers mellemrum for mitte (små stikmyg) dagligt i perioder af få dages varighed. 
Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.
Tom emballage og rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.

Myggespray Stik A' kan udløse allergisk hudreaktion. 
Ved hudirritation eller udslæt: 
Søg lægehjælp. 
Undgå indånding af spray.
Ved indånding:
Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for at vejrtrækningen lettes.
Ring til en læge i tilfælde af ubehag.
Ved kontakt med øjnene:
Skyl forsigtigt med vand i flere minutter.
Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let.
Fortsæt med skylning.
Ved vedvarende øjenirritation:
Søg lægehjælp.

Advarsel:
Forårsager alvorlig øjenirritation (H319).
Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed (H336).
Brandfarlig væske og damp (H226).
Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader.
Myggespray Stik A' holdes væk fra antændelseskilder.
Rygning forbudt. 
Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder.
Undgå indånding af spray.
Skal anvendes med forsigtighed i ansigtet og undgå kontakt med øjnene.
Vask hænder grundigt efter brug.
Overtrædelse af følgende fremhævede forskrifter kan medføre straf.
Må kun anvendes til afskrækning af myg. 
Opbevares utilgængeligt for børn. 
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. 
Kommer stoffet i kontakt med øjnene skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. 

Indeholder:
Præparattype: Væske.
Arkivstoffet Eukalyptus citriodora olie, hydratiseret, cykliseret, CAS-nr: 1245629-80-4 med koncentration 279-298,5 g/L og vægtprocent 30 % w/w ved 20 grader C.
Indeholder Ethanol og Isopropyl alcohol.
Indeholder Citronellal, Citronellol Eucalyptol og Limonene.
Kan udløse allergisk reaktion.

Oprindelse Danmark.

 
 
Gå til betaling